Endometrioosiyhdistys ry

Endometrioosiyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii endometrioosia sairastavien edunvalvojana. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on parantaa endometrioosia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia tarjoamalla monipuolista vertaistukea. Lisäksi Endometrioosiyhdistys lisää yleistä tietoutta endometrioosista ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Endometrioosiyhdistykseen kuuluu noin 1300 jäsentä ja sen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Endometrioosiyhdistys on perustettu vuonna 1999 ja se toimii pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. Hallitus valitaan vuosittain ja siinä on puheenjohtajan lisäksi neljästä seitsemään jäsentä.  Hallituksen jäseneksi on tervetullut kuka tahansa yhdistyksen toiminnan edistämisestä kiinnostunut henkilö.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja potilasjärjestöjen sekä endometrioosin hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Endometrioosiyhdistys kuuluu vuonna 2012 perustettuun Pohjoismaiden endometrioosiyhdistysten liittoon (NEA), jonka jäseniä Suomen lisäksi ovat Ruotsi, Norja ja Islanti sekä Euroopan endometrioosiyhdistysten liittoon (EEA).