Verkkovertaistoiminta

 

Endometrioosiyhdistyksen verkkovertaistominnassa muita endometrioosia sairastavia on mahdollista kohdata helposti ja nopeasti. Facebookin verkkovertaisryhmissä ja keskustelupalstalla vertaisten kohtaaminen on mahdollista silloinkin, kun kasvokkain tapaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi oman kunnon tai välimatkan vuoksi.

Potilasyhdistyksen toimintaan osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, sisältää riskin siitä, että henkilön terveydentilaan liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle itselleen. Yhdistys pyrkii erilaisin toimin varmistamaan, että keskustelu verkkovertaisryhmissä on mahdollisimman turvallista, mutta on huomioitava, että sosiaalisen median palveluiden suojauksiin ja ryhmän jäseniin ei voi aukottomasti luottaa. Jokaisen verkkovertaisryhmän jäsenen on tämän vuoksi otettava itse vastuu siitä, kuinka avoimesti itsestään ja omasta sairaudestaan ryhmässä kertoo.

Ennen keskusteluun ryhtymistä jokaisen keskustelijan tulee tutustua yhdistyksen verkkovertaistoiminnan sääntöihin. Verkkovertaistoiminnan ohjaajina toimivat yhdistyksen koulutetut verkkovertaiset, jotka sekä valvovat hyvän verkkokeskustelun tapaa, että toimivat vertaisina. Lisäksi toimintaa valvovat yhdistyksen työntekijät.