Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

Yhdistyksen tärkein tavoite on tarjota endometrioosia sairastaville tietoa ja tukea. Tätä pyrimme toteuttamaan erilaisin tavoin tarjoamalla erilaisia vertaistuen muotoja, joista jokainen voi löytää itselleen ja tilanteeseensa sopivimman.

Tukipuhelin, tukihenkilötoiminta, keskustelupalsta sekä toiminta Facebookissa on tarkoitettu kaikille endometrioosia sairastaville. Näiden lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua vertaistukiryhmiin. Vertaistukiryhmiin voi käydä tutustumassa kaksi kertaa ennen yhdistyksen jäsenyyttä.

Vertaistuki on kahden ihmisen välillä tai ryhmässä tapahtuvaa tukitoimintaa. Vertaistukeen liittyy vahvasti tasavertaisuus, sillä sairauteen liittyvän kokemustiedon jakaminen on tärkeää niin tukea tarvitsevalle että tiedon jakajalle. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen, jakamiseen ja tukemiseen.